THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

TRỰC

CHẤM CÔNG

HAI

08/10/2018

- Sáng: Học bình thường

+ Họp giao ban

- Chiều: 14h Hội nghị CBCC, VC

- GV, HS

 

- CB,GV,NV toàn trường

BGH

 

BA

09/10/2018

- Học bình thường

 

- GV, HS

 

BGH

 

10/10/2018

- Học BT (Phân công dạy thay 12 đ/c thi GVDG huyện)

- Thi Lý thuyết GVDG cấp huyện tại PGD

- Nhận khung bài thi giảng

- GV, HS

- Huệ, Vận, Bình, Mỵ, Đào, Hùng, Huân, Chính, Dung, Thoa, Nam, Lý

BGH

 

NĂM

11/10/2018

- Sáng: Học bình thường

- GV, HS

Toàn

 

SÁU

12/10/2018

- Sáng: học bt

- Thông báo kết quả thi lý thuyết GVDG

+ Nộp phiếu đăng ký bài giảng tự chọn

- GV, HS

 

 

Hải

 

BẨY

13/10/2018

- HS nghỉ học

- GV tập huấn chuyên môn tại PGD, THCS DTM (ngày 13,14/10)

- GV, HS

- Xem trong công văn gửi trên gmail.