THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

TRỰC

CHẤM CÔNG

HAI

24/9/2018

- Học bình thường

- GV, HS

BGH

 

BA

25/9/2018

- Học bình thường

- 14h: Khai mạc và thi lý thuyết GVDG cụm trường 2018-2019 tại THCS Vô Tranh

- GV, HS

- GV dự thi

BGH

 

26/9/2018

- Học bình thường

- 14h: Họp trù bị HN CBCC tại tổ

- 16h: Họp chi bộ

- Thông báo KQ thi lí thuyết GVDG

- GV, HS

- GV, NV

BGH

 

NĂM

27/9/2018

- Học bình thường

- Đăng ký bài dạy thực hành

- 14h: Họp PH học sinh toàn trường

- GV, HS

 

- GVCN

BGH

 

SÁU

28/9/2018

- Sáng: học bt

- GV, HS

Hải

 

BẨY

29/9/2018

- Sáng: Học bt

- GV, HS

Hải

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                      Võ Thị Thu Hải