THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

TRỰC

HAI

21/1/2019

- Sáng:

+ Học bình thường theo TKB

+ Họp giao ban

- Chiều: Học thêm theo lịch

 

- GV +HS

- GV liên quan

 

BGH

 

 

 

Đ/c Toàn

BA

22/1/2019

- Sáng: 7h30’ GV học chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại TT học tập cộng đồng xã.

- Chiều: 13h15’ học bình thường theo TKB buổi sáng.

- CBGV, NV

 

 

- GV, HS

 

 

 

 

BGH

23/1/2019

- Sáng: Học bình thường theo TKB.

- Chiều: Học thêm theo lịch.

- GV, HS

BGH

Đ/c Toàn

NĂM

24/1/2019

- Sáng:

 + Học bình thường theo TKB

 + Tập huấn tại Phòng giáo dục

- Chiều: 13h30’ SH chuyên đề Cụm.

 

- GV, HS

- Đ/c Hải, Ngân, Hương

- GV văn, sử, địa

 

Đ/c Toàn

 

BGH

SÁU

25/1/2019

- Sáng:

 + Học bình thường theo TKB

 + Dự sơ kết HKI tại Phòng giáo dục.

- Chiều: Bồi dưỡng HSG.

 

- GV, HS

- Đc Hải, Toàn

- GV, HS

 

Đ/c Huệ

 

Đ/c Hải

BẨY

26/1/2019

- Sáng: Học bình thường theo TKB.

- Chiều: Bồi dưỡng HSG.

- GV, HS

- GVBD, HS

Đ/c Hải

N.Phương

 

Lưu ý: Lịch hoạt động có thể điều chỉnh, bổ sung phụ thuộc vào KH cấp trên hoặc điều kiện thực tế