Chiều ngày 08/10/2018, tại Phòng hội đồng trường THCS Vô Tranh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức năm học 2018 - 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Thu Hải, Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Mai Như Toàn - Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể công chức viên chức, người lao động toàn trường.

      Với ý thức trách nhiệm và niềm tự hào, phấn khởi trước những thành quả đạt được của Nhà trường, trong phong trào thi đua năm học 2017 - 2018, Hội nghị CBCCVC Trường THCS Vô Tranh đã làm việc với tinh thần phấn khởi, khẩn trương và nghiêm túc. Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2017 - 2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; báo cáo công tác Tài chính năm học 2017 - 2018; báo cáo bổ sung sửa đổi về Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018-2019. Hội nghị đã tập trung lắng nghe, phát biểu, đóng góp, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua trên một số lĩnh vực trọng yếu của Nhà trường, cũng như một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

 

 

Đ/c Võ Thi Thu Hải - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

 

 

 

Đ/c Đoàn Thị Dung - Kế toán nhà trường thông qua báo cáo công tác Tài chính năm học 2017 - 2018 và báo cáo bổ sung sửa đổi về Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018-2019.

 

 

Đ/c Mai Như Toàn - Phó hiệu trưởng nhà trường, điều hành quá trình thảo luận

 

 

 

Các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường tham gia thảo luận