TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC STEM THUỘC MÔN SINH, CÔNG NGHỆ CỤM CHUYÊN MÔN  SỐ 1 NĂM HỌC 2020- 2021

       Thực hiện kế hoạch số 01/KH-CCM ngày 25/11/2020 của cum sinh hoạt chuyên môn số 1 năm học 2020-2021. Cụm chuyên môn số 1 gồm các trường THCS Giang Tiên, THCS Cổ Lũng, THCS Vô Tranh, THCS Tức Tranh và THCS Phú Đô, đã tổ chức chuyên đề dạy học Stem thuộc môn: Sinh và Công nghệ năm học 2020-2021 vào chiều thứ tư ngày 20 tháng 01 năm 2021. Về dự với buổi chuyên đề có các đồng chí trong BGH các nhà trường cùng các đồng chí thuộc các bộ môn Sinh học, công nghệ thuộc các nhà trường trong cụm chuyên môn.

      Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi chuyên đề: