Video học trực tuyến môn toán ngày 6/4/2020 của khối 6 đến khối 9

( Có File đính kèm)

Lưu ý học sinh kích vào link bên dưới để xem nội dung 

NỘI DUNG TOÁN LỚP 8

https://www.youtube.com/watch?v=ey1UgaZejgI

NỘI DUNG TOÁN LỚP 9

https://www.youtube.com/watch?v=t1Y41nlsq3M