Video học trực tuyến môn VĂN ngày 10/4/2020 của khối 6 đến khối lớp 9

( Có File đính kèm)

Lưu ý học sinh kích vào link bên dưới để xem nội dung 

Nội dung môn văn lớp 6 

https://www.youtube.com/watch?v=CN6xDFoxsA4

Nội dung môn văn lớp 8

https://www.youtube.com/watch?v=NZdmfsIqpzI

Học sinh kích vào link ph