Video học trực tuyến môn Tiếng Anh ngày 8/4/2020 của khối 6 đến khối 9

( Có File đính kèm)

Lưu ý học sinh kích vào link bên dưới để xem nội dung 

NỘI DUNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 7

https://www.youtube.com/watch?v=tZO6Pr5BVA4

NỘI DUNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 8

https://www.youtube.com/watch?v=-iX6voqfrXM