Sunday, 23/02/2020 - 12:20|
Trường THCS Vô Tranh chào mừng xuân Kỷ Hợi 2019

KẾ HOẠCH THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÔ TRANH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: /KH-CM

                     Vô Tranh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017-2018

     Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Vô Tranh xây dựng kế hoạch thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

     Nhằm đánh giá chất lượng hai môn Ngữ Văn, Toán của học sinh lớp 9 năm học 2017-2018, trên cơ sở đó nhà trường có kế hoạch điều chỉnh trong quản lý và dạy học nhằm nâng cao chất lượng thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018.

     Thành lập BTC, BGK, HĐCT để điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

     Yêu cầu tổ chức kì thi nghiêm túc, đúng quy chế và phản ánh đúng kết quả học tập của học sinh.

B. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN THI

1. Đối tượng: Là học sinh đang học lớp 9 năm học 2017-2018.

2. Nội dung thi: Mỗi học sinh dự thi 2 môn Toán và Ngữ Văn.

                           Thời giant hi mỗi môn: 120 phút.

3. Địa điểm và thời gian:

     Địa điểm: Các phòng học trường THCS Vô Tranh.

     Thời gian thi: 14h00 ngày 02/5 (thứ 4): Thi Toán

       14h00 ngày 03/5 (thứ 5): Thi Văn.

4. Đề thi: 

     Thi theo đề chung của cụm, được ra theo cấu trúc của đề thi tuyển sinh vào 10 THPT. (đ/c N.Phương ra đề thi môn Văn)

     Giấy thi: đảm bảo theo đúng giấy thi quy định.

5. Phòng thi: Không quá 28 hs/phòng, xếp theo thứ tự ABC…, có 2 giám thị coi thi/ phòng thi.

6. Chấm thi: Tổ chức chấm nghiêm túc.

     Phân công chấm thi: Môn Toán: đ/c Nam, N.Hương

                                       Văn: đ/c N.Phương, Hiệu.

7. Báo cáo kết quả: Sau khi chấm thi xong sẽ tổng hợp báo cáo kết quả, thông báo cho học sinh và phụ huynh nắm được.

C. DỰ KIẾN KINH PHÍ.

     Nguồn thu: Kinh phí chi cho coi thi, chấm thi, phô tô đề thi, giấy thi và các nội dung khác do xã hội hóa (phụ huynh đóng góp).

     Mức thu: 20.000đ/ học sinh.

     Dự kiến chi: Ra đề: 100.000đ

     Coi thi: 50.000đ/ giám thị/ buổi.

     Giấy thi: 150.000đ

     In đề: 100.000đ

    Chấm thi: 1.500đ/ bài thi.

     Trên đây là kế hoạch tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 của trường THCS Vô Tranh. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa phù hợp, chưa cụ thể Ban chỉ đạo sẽ điều chỉnh bổ xung cho hoàn thiện./.

 

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- P.Hiệu trưởng (t.hiện);                                                                                            (Đã ký)

- Lưu VT.

 

                                                                                     Võ Thị Thu Hải

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 80
Tháng 02 : 1.879
Năm 2020 : 2.272