PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ LƯƠNG           
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÔ TRANHTHỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2016 - 2017   
      (Thực hiện từ ngày 10/4/2017)KHỐI SÁNG    
                 
THỨTIẾT9A9B9C8A8B8C8DTRỰC TV,TB,HC
 1CCCCCCCCCCCCCCTB:Hoan
 2ToánNamToánDuySinhHoanHoáTinHùngTDBẩyTuyết
23VănHiệuSinhToánCNgĐàoTDBẩyTinHùngSinhHoanHC:Ngân
 4SinhDuyVănPhươngHoáLinhVănNgaSửHiệuAnhHuệ 
 5DuyHoáLinhVănPhươngToánTuyếtSửHiệuAnhPhươngAnhHuệ 
 1ToánNamTDBẩyToánSinhHoanCNgĐàoToánDươngVănMaiHương
 2TinNamAnhVậnSửHiệuToánTuyếtTDBẩySinhHoanToánDươngTuyết
33TinNamToánAnhVậnVănMaiĐịaThuỷTDBẩyCNgĐàoNgân
 4VănHiệuVănPhươngTinHùngVănMaiSinhHoanĐịaThuỷHoáLinhHC: Thuỷ
 5AnhVậnVănPhươngTinHùngSửHiệuNamHoáLinhĐịaThuỷ 
 1VănHiệuTinNamDuyTDBẩyĐịaThuỷVănMaiToánDươngHương
 2VănHiệuTinNamCNgĐàoHoáLinhToánDươngVănMaiTDBẩyTuyết
43DuyCNgĐàoVănPhươngANChínhTinHùngĐịaThuỷNgân
 4HoáLinhDuySinhAnhPhươngTinHùngAnhHuệHC: Thuỷ
 5               
 1TDTấnToánSửHiệuToánTuyếtVănNgaAnhPhươngToánDươngHương
 2TDTấnVănPhươngToánĐịaThuỷVănNgaMTDungVănMaiTuyết
53VănHiệuVănPhươngSinhAnhPhươngMTDungHoáLinhĐịaThuỷNgân
 4SửHiệuSinhHoáLinhVănMaiAnhPhươngToánDươngMTDungHC: Thuỷ
 5SinhSửHiệuVănPhươngMTDungToánDươngVănMaiHoáLinh 
 1ToánNamVănPhươngTDBẩyToánTuyếtGDCDHạnhSinhHoanVănMai 
 2MTDungAnhVậnVănPhươngTinHùngHoáTDBẩyVănMaiTB: Hoan
63SửHiệuMTDungĐịaNgaTinHùngToánDươngAnhPhươngGDCDHạnhNgân
 4ĐịaHảiSửHiệuAnhVậnGDCDHạnhAnhPhươngToánDươngSinhHoanHC: Thuỷ
 5AnhVậnĐịaNgaMTDungAnhPhươngSinhHoanGDCDHạnhSửHiệu 
 1CNgĐàoTDBẩyGDCDĐịaThuỷANChínhToánDươngTinHùngHương
 2HoáLinhGDCDTDBẩyNamVănNgaVănMaiTinHùngTuyết
73GDCDToánHoáLinhTDBẩyAnhPhươngÂNChínhToánDươngNgân
 4ToánNamHoáLinhToánVănMaiToánDươngCNgĐàoÂNChínhHC,YT: Thuỷ
 5SH NamSH HàSHSH ĐàoSH NgaSH PhươngSH Bẩy 
                 
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ LƯƠNG           
TRƯỜNG THCS VÔ TRANH THỜI KHOÁ BIỂUHỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2016 - 2017   
      (Thực hiện từ ngày 10/4/2017)KHỐI CHIỀU    
                 
THỨTIẾT7A7B7C6A6B6C BD HSGGV nghỉTRỰC TV,TB, HC
 1TinHươngMTDungĐịaHạnhCNgHằngToánHưngVănLiên ThuỷHC:Hương
 2TinHươngĐịaNgaMTDungVănLiênTDHuânToánHưng ChínhTuyết
23ĐịaNgaTinHươngSinhHằngToánHưngVănLiênTDHuân Dương,Tấn 
 4TDHuânTinHươngSinhHằngMTDungVănLiênĐịaNga Mai 
 5CCCCCCCCCCCC  Vận 
 1VănThoaToánTấnĐịaHạnhSinhHằngĐịaNgaToánHưng DungTB:Hoan
 2VănThoaSinhHằngToánTấnToánHưngANChínhAnhHuệ P.Nga,Lý,Thoa
33ToánTấnVănThoaTinHươngANChínhAnhHuệSinhHằng ,Duy,Ngân
 4SinhHằngVănThoaTinHươngAnhHuệToánHưngANChính T.PhươngHC: Thuỷ
 5             Huân 
 1SửP.NgaĐịaNgaToánTấnCNgHằngToánHưngVănLiên  TB:Hoan
 2ĐịaNgaGDCD HạnhHạnhSửP.NgaToánHưngSửChâmVănLiên  Tuyết
43ToánTấnSửP.NgaAnhVậnSửChâmCNgHằngMTDung  HC: Linh
 4AnhVậnToánTấnVănThoaTDHuânVănLiênSửChâm   
 5MTDungAnhVậnVănThoaSinhHằngTDHuânCNgHoan   
 1CNgĐàoAnhVậnDuyAnhHuệGDCD ChínhChínhSinhHằng HạnhHương
 2SinhHằngDuyAnhVậnGDCDChínhAnhHuệToánHưng Nam, BẩyVân
53AnhVậnTDHuânCNgĐàoTinHươngToánHưngAnhHuệNga,HoanNgân
 4DuyCNgĐàoTDHuânTinHươngSinhHằngGDCDChính Thoa ,LiênHC: Linh
 1VănThoaÂNChínhToánTấnDuySinhHằngAnhHuệ Đào,Hương
 2ToánTấnVănThoaANChínhAnhHuệDuyVănLiên  Thoa
63ANChínhSửP.NgaTDHuânVănLiênAnhHuệDuy Hưng, Hà 
 4SửP.NgaToánTấnVănThoaVănLiênCNgHằngTDHuân LinhHC: Ngân
 5TDHuânSinhHằngSửP.Nga       Hương 
 1GDCDHạnhVănThoaAnhVậnToánHưngTinHươngCNgHoan Tuyết,HiệuHC:Hương
 2VănThoaAnhVậnToánTấnVănLiênTinHươngToánHưng , HuệDung
73AnhVậnToánTấnVănThoaTDHuânVănLiênTinHương N.PhươngNgân
 4ToánTấnTDHuânGDCDHạnhĐịaNgaMTDungTinHương Hằng 
 5SH DungSH HảoNgaSH HạnhSH HưngSH HuânSH Hương