ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: VẬT LÍ LỚP 9

Thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM( 4 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

A. Luôn luôn tăng.          B. Luôn luôn giảm.                C. Luân phiên tăng, giảm.            D. Luân phiên không đổi.

Câu 2: Ảnh của vật trên phim máy ảnh có đặc điểm gì ?

A. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật                    B. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và lớn hơn vật

C. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật                  D. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật?

A. Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu xanh.               B. Vật màu đen tán xạ tốt ánh sáng màu vàng.

C. Vật màu xanh tán xạ tốt ánh sáng màu xanh.                D. Vật màu đỏ tán xạ rất kém ánh sáng màu xanh

Câu 4: Một máy biến thế có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 1500 vòng. Cuộn thứ cấp là 4500 vòng. Hiệu điện thế lấy ra ở cuộn thứ cấp là 180V. Hiệu điện thế đưa vào cuộn sơ cấp là:      

A. 90 V                   B. 200                           C. 300 V                       D. 60 V

  Câu 5: Ảnh tạo bi TKPK có tính chất là:

A. Ảnh thật, lớn hơn vật                                                          B. Ảnh thật, nhỏ hơn vật          

C. Ảnh ảo, lớn hơn vật.                                                           D. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật

Câu 6: Một kính lúp có độ   bội giác G = 2,5 X, kính lúp trên có tiêu cự là:

A. 2,5 cm                             B. 10 cm                                     C. 5 cm                                   D. 25 cm

Câu 7: Người bị cận thị để nhìn rõ những vật ở xa cần đeo kính gì ?

A. Đeo kính phân kỳ có tiêu cự trùng điểm cực cận của mắt              

B. Đeo kính hội tụ có tiêu cự trùng với điểm cực viễn của mắt               

C. Đeo kính phân kỳ có tiêu cự trùng điểm cực viễn của mắt

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Khi nói về thuỷ tinh thể của mắt, câu kết luận không đúng là

A. Thủy tinh thể là một thấu kính hội tụ.                     B. Thủy tinh thể có độ cong thay đổi được.

C. Thủy tinh thể có tiêu cự không đổi.                         D. Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi được.

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Một nguồn điện có hiệu điện thế U = 25000V, điện năng được truyền bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ. Biết điện trở của dây dẫn R = 100Ω và công suất của nguồn là P = 100KW.

a) Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện.

b) Để giảm hao phí đi 4 lần thì tăng hiệu điện thế lên mấy lần. Vì sao?

Câu 2 (2 điểm): : Một vật sáng  AB = 2cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 16cm.

 a. Dựng ảnh AB của AB qua thấu kính, nêu đặc điểm của ảnh?

 b, Bằng hình học hãy tính khoảng cách d’ từ ảnh đến thấu kính và chiều cao h’ của ảnh A’B’.

Câu 3 (2 điểm): Hình vẽ cho biết ∆ là trục chính của thấu kính, BC là vật sáng, B’C’ là ảnh của BC. Trình bày cách vẽ xác định quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính.