Saturday, 26/09/2020 - 08:23|
Trường THCS Vô Tranh chào mừng xuân Kỷ Hợi 2019

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 8 NĂM HỌC 2017 - 2018

 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề)

 

Phần I. Đọc - hiểu (5,0 điểm)

            Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4:

            " Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng".

                        (Ngữ văn 8, Tập 2, NXB GD Việt Nam, 2016)

            Câu 1. (0,5 điểm): Đoạn văn trích từ văn bản nào? Văn bản thuộc thể loại gì?

            Câu 2. (0,5 điểm): Xét theo mục đích nói, mỗi câu trong đoạn văn trên thuộc kiểu câu nào? Chúng được dùng để diễn đạt hành động nói gì?

            Câu 3. (1,5 điểm): Trình bày cảm nhận của em về tâm trạng của Trần Quốc Tuấn trong đoạn văn trên ?

            Câu 4. (0,5 điểm): Kể tên một văn bản nghị luận trung đại khác trong chương trình Ngữ văn 8 cũng nói về lòng yêu nước và nêu rõ tên tác giả.

            Câu 5. (2,0 điểm)

            Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu in đậm dưới đây:

            a) Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)

            b) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người.

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam)

            Phần II. Làm văn (5,0 điểm)

            Viết bài văn nghị luận trình bày về sự bổ ích của những chuyến tham quan, du lịch đối với học sinh.

...................................Hết...................................

 

PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA

I. Hướng dẫn chung

- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá đúng bài làm của học sinh. Tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

- Khi vận dụng đáp án và thang điểm, giáo viên cần chủ động, linh hoạt với tinh thần trân trọng bài làm của học sinh. Đặc biệt là những bài viết có cảm xúc, có ý kiến riêng thể hiện sự độc lập, sáng tạo trong tư duy và cách thể hiện.

- Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu hỏi trong đề kiểm tra (làm tròn đến 0,5).

II. Đáp án và thang điểm

Phần I. Đọc - hiểu (5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

- Yêu cầu trả lời:

+ Văn bản: Hịch tướng sĩ

+ Thể loại: Hịch

- Hướng dẫn chấm:

+ Điểm 0,5: Trả lời đúng các ý trên.

+ Điểm 0,25: Trả lời đúng một trong hai ý trên.

+ Điểm 0: Trả lời không đúng các ý trên hoặc không trả lời.

Câu 2 (0,5 điểm)

- Yêu cầu trả lời:

+ Đoạn văn gồm 2 câu trần thuật đều được dùng với mục đích bộc lộ cảm xúc.

- Hướng dẫn chấm:

+ Điểm 0,5: Trả lời đúng các ý trên.

+ Điểm 0,25: Xác định đúng hai câu trần thuật/xác định sai kiểu câu nhưng nêu đúng mục đích bộc lộ cảm xúc/xác định đúng  một trong hai câu là câu trần thuật dùng với mục đích bộc lộ cảm xúc..

+ Điểm 0: Trả lời không đúng các ý trên hoặc không trả lời.

Câu 3 (1,5 điểm)

- Yêu cầu trả lời: Đoạn văn diễn tả cảm động lòng yêu nước căm thù giặc của chủ tướng Trần Quốc Tuấn trước sự lâm nguy của đất nước khi chứng kiến tội ác và sự ngang ngược của xứ giặc: đau xót đến quặn lòng trước cảnh tình đất nước, căm thù giặc đến bầm gan tím ruột, mong rửa nhục đến mất ngủ quên ăn, vì nghĩa lớn mà coi thường xương tan, thịt nát...

- Hướng dẫn chấm:

+ Điểm 1,5: Nêu rõ tâm trạng của Trần Quốc Tuấn trong đoạn văn như trên. Diễn đạt mạch lạc dưới hình thức một đoạn văn.

+ Điểm 1,25: Nêu rõ tâm trạng của Trần Quốc Tuấn trong đoạn văn như trên nhưng chưa diễn đạt dưới hình thức một đoạn văn.

+ Điểm 1,0: Nêu rõ tâm trạng của Trần Quốc Tuấn trong đoạn văn như trên nhưng chưa diễn đạt dưới hình thức một đoạn văn, thiếu mạch lạc.

+ Điểm 0,75: Nêu đúng tâm trạng của Trần Quốc Tuấn nhưng chưa đầy đủ/ Nêu đúng tâm trạng của Trần Quốc Tuấn nhưng diễn đạt chưa rõ ràng.

+ Điểm 0,5: Có nêu được một vài ý cảm nhận nhưng chưa đầy đủ, diễn đạt chưa chính xác.

+ Điểm 0,25: Có nêu được một ý đúng, diễn đạt chưa rõ ràng.

+ Điểm 0: Trả lời không đúng các ý trên hoặc không trả lời.

Câu 4 (0,5 điểm)

- Yêu cầu trả lời:

Văn bản: Nước Đại Việt ta (Bình Ngô đại cáo); tác giả: Nguyễn Trãi.

- Hướng dẫn chấm:

+ Điểm 0,5: Trả lời đúng các ý trên.

+ Điểm 0,25: Trả lời đúng một trong hai ý trên.

+ Điểm 0: Trả lời không đúng các ý trên hoặc không trả lời.

Câu 5 (2,0 điểm)

a) (1,0 điểm)

- Yêu cầu trả lời: Trật tự từ được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện của các vị anh hùng trong lịch sử.

- Hướng dẫn chấm:

+ Điểm 1,0: Trả lời đúng ý trên.

+ Điểm 0,5: Trả lời đúng nhưng diễn đạt, dùng từ chưa chính xác.

+ Điểm 0: Trả lời không đúng ý trên hoặc không trả lời.

b) (1,0 điểm)

- Yêu cầu trả lời: Trật tự từ được sắp xếp tạo sự hài hòa về ngữ âm cho lời nói: gợi âm hưởng, tiết tấu, nhịp điệu cho câu văn, và nhấn mạnh được ý nghĩa của cây tre.

- Hướng dẫn chấm:

+ Điểm 1,0: Trả lời đúng các ý trên.

+ Điểm 0,5 – 0,75: Trả lời đúng nhưng diễn đạt, dùng từ chưa chính xác.

+ Điểm 0,25: Có ý trả lời đúng nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ ràng.

+ Điểm 0: Trả lời không đúng các ý trên hoặc không trả lời.

Phần II. Làm văn (5,0 điểm)

- Yêu cầu chung: Học sinh biết kết hợp các kiến thức, kĩ năng về dạng bài nghị luận để tạo lập văn bản. Bài viết có bố cục đầy đủ, luận điểm rõ ràng, có kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm. Đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

- Yêu cầu cụ thể:

A - Mở bài: (0,5 điểm)

Nêu được lợi ích chung của việc tham quan, du lịch.

B - Thân bài: (3,5 điểm)

Trình bày được một số luận điểm có kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm hợp lí:

- Về thể chất: Những chuyến tham quan du lịch giúp ta tăng cường sức khoẻ.

- Về kiến thức: Những chuyến tham quan du lịch có thể giúp ta:

+ Hiểu cụ thể hơn, sâu sắc hơn những điều đã học ở trường, trong sách báo.

+ Đem lại nhiều bài học bổ ích, hiểu biết thêm về thiên nhiên, về quê hương đất nước mà trong sách vở chưa có.

- Về tinh thần, tình cảm: Những chuyến tham quan du lịch có thể giúp ta:

+ Tinh thần sảng khoái, thư giãn sau một thời gian học tập căng thẳng.

+ Đem đến cho ta thật nhiều niềm vui.

+ Có thêm tình yêu đối với thiên nhiên, quê hương, đất nước.

C - Kết bài: (0,5 điểm)

Khẳng định tác dụng của tham quan, du lịch.

* Sáng tạo: Có sự sáng tạo trong cách trình bày như: dùng từ, viết câu… với cảm xúc chân thành, tha thiết.  (0,25 điểm)

* Đảm bảo cấu trúc bài văn, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu: (0,25 điểm)

........................................... Hết...........................................

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 85
Hôm qua : 5
Tháng 09 : 339
Năm 2020 : 14.089