THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

TRỰC

 

Hai

01/10/2018

 

- Học bình thường

- Chấm thi GVDG trường THCS Giang Tiên

- Nộp danh sách GVDG huyện

 

 

- Giáo viên, học sinh.

- Đ/c Hải, Toàn, Dung, Linh, Nguyễn Nga.

 

Đ/c Huệ

 

Ba

02/10/2018

 

- Học bình thường

- Chấm thi GVDG trường THCS Cổ Lũng

 

 

- Giáo viên, học sinh.

 

- Đ/c Hải, Toàn

 

Đ/c

Ng. Phương

 

03/10/2018

 

- Thi thực hành GVDG cấp trường (cả ngày)

 

 

- Giáo viên, học sinh.

 

 

BGH

 

Năm

04/10/2018

 

- Học bình thường

- Chấm thi GVDG trường THCS Tức Tranh

- 14h: Hội nghị CBCC, Vc

 

 

- Giáo viên, học sinh.

- Đ/c Hải, Ng. Nga

 

- GV toàn trường

 

 

Đ/c Toàn

 

Sáu

05/10/2018

 

- Học bình thường

 

 

- Giáo viên, học sinh.

 

 

 

Đ/c Hải

 

 

Bảy

06/10/2018

 

- Học bình thường

 

 

 

- Giáo viên, học sinh.

 

 

Đ/c Hải